Obaveštenje o mogućnosti vansudskog rešavanja sporova

Potrošački spor može se rešiti vansudskim rešavanjem potrošačkih sporova. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova 
Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. 
Trgovac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.
O postupku rešavanja vansudskih sporova možete se bliže informisati na https://zastitapotrosaca.gov.rs/za-potrosace, a  spisak ovlašćenih tela za vansudsko rešavanja potrošačkih sporova nalazi se na LINKU ispod:

SPISAK OVLAŠĆENIH TELA

OBRAZAC ZA POKRETANJE VANSUDSKOG SPORA

PRAVILNIK O RADU TELA ZA VANSUDSKO REŠAVANJE SPOROVA