PRAVO NA ODUSTAJANJE OD KUPOVINE
Poštovani kupci, 

U cilju vaše bezbrižne i prijatne kupovine, obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS 88/2021) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.najlepsametraza.rs smatra  prodajom na daljinu te u okviru ovog zakona imate pravo na povrat robe tj. odustanak od kupovine u roku od 14 dana od dana kada vam je poručeni artikal isporučen.

Dakle rok za ostvarivanje prava na odustanak od ugovoraje 14 dana saglasno odredbi élana 26. stav 1. tačka 4. i u skladu sa članom 27. zakona o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS 88/2021)

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

U slučaju da je kupac pravno lice pomenuti zakon i pravo ne važe već se primenjuje Zakon o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93, „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja i „Sl. glasnik RS“, br. 18/2020).

Obrazac o odustanku preuzmite ovde

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata prodavcu.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan na tekući račun koji kupac odredi i pošalje.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada mu je artikal isporučen. Po isteku roka od 14 dana, proizvod se više ne može vratiti.

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju, pri čemu se mora priložiti i broj, slika ili sken e-računa-otpremnice,  koju je kupac prethodno dobio uz porudžbinu putem e-maila i/ili sms poruke na broj telefona koji je naveo kao broj za dostavu paketa.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio trgovcu po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal. Troškovi manipulacije robom, ambalaže, transportnog pakovanja, provere saobraznosti i kontrole vraćene robe, slanja obaveštenja, kao i oportunitetni troškovi definisani su kao direktni trošak manipulacije odustanka od kupovine kupca i iznose najmanje 290 RSD te stoga trgovac kod povrata novca usled odustanka ne snosi trošak dostave artikla kupcu prilikom poručivanja. Kupac je o ovim troškovima jasno i vidljivo obavešten u skladu sa čl. 12 i čl. 13 Zakona o zaštiti potrošača (Sl. Glasnik RS 88/2021) pre momenta prihvatanja Ugovora o kupoprodaji. Kupac označavanjem i potvrđivanjem ponuđene opcije daje izričitu saglasnost o prihvatanju Prava na odustanak od kupovine. U slučaju reklamacije na saobraznost, koja ako se odobri, podrazumeva se da svi troškovi dostave u oba pravca padaju na teret prodavca.

Podaci koje potrošač unese u obrazac o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu, služe isključivo u svrhe evidentriranja izmena u prometu robe i trgovac ih neće koristiti u druge svrhe.

Sledeći korak jeste pozivanje službe Korisničke podrške na broj: +381 600772099  radnim danima od 8 do 19h ili slanje SMS/Viber poruke o nameri povrata robe ili putem maila prodaja@najlepsametraza.rs

Artikal koji vraćate neophodno je vratiti isključivo putem kurirske službe POST EXPRESS sa kojom imamo ugovor kao pravno lice kako bismo osigurali maksimalnu sigurnost u transportu predmetne pošiljke. Svi paketi poslati putem POST EXPRESS kurirske službe na našu adresu su osigurani.

Roba za povrat se šalje na sledeću adresu:

NAJLEPŠA METRAŽA

21000 NOVI SAD Železnička 39

kontakt telefon 0600772099