Kategorija sadrži materijale koji su pri kraju u količini i kupuju se u celom komadu, a koje se mogu seći oni su podešeni na 0,5 kao najmanja količina koju sečemo.
Zatim se tu nalaze i materijali koji su pri kraju zaliha i nećemo ih nabavljati više.

Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.