REŠAVANJE REKLAMACIJA:

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz člana 51. i člana 80. ovog zakona, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Trgovac je dužan da primi izjavljenu reklamaciju.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, saglasno članu 12. stav 1. tačka 6 zakona o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS 88/2021)

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca iz stava 9. ovog člana i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca iz stava 9. ovog člana.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u propisanom roku, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Kako nam je izuzetno važno da naši kupci budu zadovoljni kupovinom, uslugom i robom , uvek smo tu da rešimo reklamaciju. Ukoliko ste naručili nešto pa vam se ne dopada boja, dezen ili nešto drugo, molimo vas da nas kontaktirate i dogovaramo se za povrat robe/novca. Ne ustručavajte se da nam se obratite ukoliko niste zadovoljni, sve je rešivo. Robu možete vratiti nekrojenu, u celosti, neoštećenu kako ste je primili. Ukoliko se pošiljka vrati sa oštećenjem ili nepotpuna, prekidamo svu moguću dalju saradnju. Kada nam se vrati pošiljka, otvaramo paket pregledamo materijal, ako je sve u redu, vraćamo vam uplatu na vaš tekući račun. NAŠ FISKALNI RAČUN MORA BITI U VRAĆENOM PAKETU. UKOLIKO JE NAŠA GREŠKA U PITANJU, PTT JE NAŠ TROŠAK. UKOLIKO SAMO NISTE ZADOVOLJNI (NE SVIĐA VAM SE BOJA, DEZEN NIJE IPAK ONO ŠTO STE MISLILI DA ŽELITE I SL.) PTT JE VAŠ TROŠAK. Koliko god se trudili, digitalni uređaji mogu da prikažu malo drugačiju boju/nijansu, ali se trudimo da u opisu svakog proizvoda navedemo što preciznije podatke kako biste mogli doneti lakšu odluku o kupovini. Ipak ukoliko se desi da drugi put vraćate robu jer nije ono što ste zamislili, preporučujemo da nađete drugu prodavnicu, možda neku gde možete otići lično i gde ćete biti zadovoljniji, očigledno naša roba nije ono što zadovoljava vaša očekivanja, nema potrebe za daljim eksperimentima 🙂 Nema ljutnje, samo kažem da ne komplikujemo i silimo nešto što ne ide. 😀 U slučaju da poručujete sašivene stvari, (čaršave po meri, jastučnice, pokrivače koji su porubljeni i sl) potrebno je da uplatite AVANS u visini od 50% od ukupnog iznosa, a ostatak možete po preuzimanju. Razlog je jednostavan, ukoliko sašijemo nešto po vašim merama, to ne možemo naknadno prodati drugome ukoliko vi odustanete ili jednostavno ne preuzmete paket. AVANS se ne vraća ukoliko je proces započet i iskrojen materijal.